Informació Addicional

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018

Informació addicional

Ver.21.0
Responsable
Identitat del responsable del tractament BARÀ BAHIA, S.L.

B43662675
C/ VALL D’ARAN, 7 -43883 RODA DE BARÀ

977 80 30 04

barabahia@barabahia.com

Contacte del DPD dpd@barabahia.com
Finalitat Descripció de la finalitat del tractament

Atenent al «principi de limitació de la finalitat» les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Decisions automatitzades

L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Legitimació Bases jurídiques de tractament

Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679.

Destinataris Destinataris de la cessió

No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

Transferències internacionals de dades

Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

Drets Exercici de drets

L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

  • Dret a oposar-se al tractament.

  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@barabahia.com acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid