El nostre objectiu principal és mantenir el benestar tant físic com anímic del resident, millorant la seva qualitat de vida i cobrint les seves necessitats.

Amb tradició familiar

Les nostres instal·lacions

Amb tradició familiar

La Residència de 3ª edat Barà Bahia és un centre assistit destinat a totes aquelles persones que tenen un grau de dependència ja sigui lleu, moderat o sever. El nostre objectiu principal és mantenir el benestar tant físic com anímic del resident, millorant la seva qualitat de vida i cobrint les seves necessitats.
La ubicació privilegiada en la magnífica Costa daurada i a quasi 300 metres de la platja de Roda de Berà, fan de Barà Bahia una residència única en la zona, tan per les seves instal·lacions com pel seu clima. L’hotel residencial Barà Bahia és sinònim de comoditat, modernitat, confiança, tranquil·litat i benestar.

Línies bàsiques d'actuació

A partir d’una primera valoració de tot el nostre equip interdisciplinar, es tindran en compte les característiques concretes dels nostres usuaris, la valoració es portarà a terme des del punt de vista sanitari, cognitiu-afectiu, funcional i atenent les necessitats i característiques de cada persona.
Una vegada realitzada la valoració inicial, s’integrarà als usuaris dins de grups, intervencions i dinàmiques adequades, sempre respectant la dignitat de la persona i buscant el benestar de l’usuari.

 •  Tallers d’estimulació cognitiva-afectiva.
 •  Intervenció sanitària.
 • Programes de psicointervenció.
 • Musicoteràpia.
 • Psicomotricitat i activació.
 • Manteniment motriu.
 • Relaxació.
 • Teràpia funcional.
 • Reeducació i entreteniment de les activitats diàries.
 • Tallers ocupacionals.
 • Manualitats i laborteràpia.
 • Activitats recreatives.
 • Rehabilitació.
 • Fisioteràpia.

Serveis especialitzats

01
Fisioteràpia

Mètode curatiu d’algunes malalties i lesions físiques que es fonamenten en l’aplicació d’agents físics naturals o artificials com la llum, la calor el fred, l’exercici físic, les radiacions lluminoses, els rajos X, etc.

02
Rehabilitació

Conjunt de tècniques i mètodes que serveixen per a recuperar una funció o activitat del cos que hi ha disminuït o s’ha perdut a causa d’un accident o malaltia.

03
Activitats recreatives

La utilització del joc com activitat plaent on l’usuari s’allibera de tensions i preocupacions i estimula els sentits i les emocions.

04
Manualitats i laborteràpia

Mètodes per mantenir o rehabilitar determinats aspectes físics, mentals o socials de la mateixa persona. Alguns dels elements que poden compondré aquest tipus d’activitat són els següents: sensorials, mitjançant estímuls tàctils, visuals, orientació espacial.

05
Tallers ocupacionals

Mètodes per assegurar els serveis de teràpia ocupacional i d’ajust personal i social, preparar la persona amb dependència a enfrontar-se a l’exigència de la vida quotidiana i el treball.

06
Reeducació i entreteniment de les activitats diàries
07
Teràpia funcional
08
Relaxació

Conjunt de tècniques i mètodes que serveixen per a recuperar una funció o activitat del cos que hi ha disminuït o s’ha perdut a causa d’un accident o malaltia.

09
Manteniment motriu

Sèrie d’exercicis que entenen i fortifiquen el sistema muscular i cardiovascular, són diversos els beneficis que s’obtenen amb aquestes activitats, entre ells, redueix la sensació de fatiga, ajuda a mantenir el pes corporal.

10
Psicomotricitat i activació

Relació que s’estableix entre l’activitat psíquica de la ment humana i la capacitat de moviment o funció motriu del cos.

11
Musicoteràpia

Ús de la música en un procés creat per facilitar i promoure la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i l’organització per satisfer les necessitats físiques, emocional, mentals, socials i cognitives.

12
Programes de psicointervenció
13
Tallers d’estimulació cognitiu-afectiva

Contacte