Equip professional

Equip humà

El nostre centre residencial és pioner en la comarca de Tarragona, sent el primer centre residencial que està treballant amb el certificat de qualitat ISO, en els serveis que ofereix i en la forma d’entendre el concepte de residència geriàtrica, fent que cada un dels seus residents, tingui la sensació d’estar a la seva pròpia casa o en un lloc de vacances, tenint en compte les necessitats de cada persona de forma individual, oferint un ampli ventall d’activitats per a que l’avi, de forma continuada, segueixi mantenint la seva autonomia i segueixi d’una forma activa amb el dia a dia.

     Director: José García.

 • Equip gerocultor.
 • Equip de neteja.
 • Equip de manteniment.
 • Equip de cuina.
 • Teràpia ocupacional .
 • Animació Socio-cultural.
 • Educació Social.
 • Fisioteràpia.
 • Psicologia.
 • Treball Social.
 • Responsable higiènic sanitari.
 • Responsable control de qualitat.
 • Infermeria.
 • Medicina.

A partir d’una primera valoració de tot el nostre equip interdisciplinari, es tindran en compte les característiques concretes dels nostres residents, la valoració es portarà a terme des del punt de vista cognitiu-afectiu, funcional i atenent les necessitats i interessos de la persona. Un cop realitzada la valoració inicial s’integrarà als residents dins dels grups i dinàmiques adequades, sempre respectant la dignitat de la persona i buscant el benestar del resident.

-Tallers d’estimulació cognitiu-afectiva
-Programes de psicointervenció
-Musicoteràpia
-Psicomotricitat i activació
-Manteniment motriu
-Relaxació
-Teràpia funcional
-Reeducació i entreteniment de les activitats diàries
-Tallers ocupacionals
-Manualitats i laborteràpia
-Activitats recreatives
-Rehabilitació
-Fisioteràpia.